PostHeaderIcon SLEZSKÁ MAGISTRÁLA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENÁ

31.5.2013 v 13:14 hod byla přestřižením symbolické pásky slavnostně otevřená nová část dálkové cyklotrasy Slezská magistrála v úseku Krnov – Opava – Velké Hoštice. Slavnostního úkolu se ujali primátor Opavy Zdeněk Jirásek, krnovská starostka Alena Krušinová a ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Slavnostní otevření se konalo na odpočívadle u Brumovic.

Trasa této páteřní části cyklotrasy Slezská magistrála má vzdálenost 33 km a vede v blízkosti řeky Opavy a její povrch je převážně asfaltový. V některých lokalitách však použití asfaltu nebylo možné a tak trasa vede po štěrkové cestě. Trasa vede po cyklostezkách a po nefrekventovaných místních komunikacích na je proto vhodný i pro celé rodiny.

Tato cyklostezka byla jedním z projektů, které jsme velmi podporovali už proto, že o Krnovu je známé, že je městem cyklistů. Věřím, že nejen podporou výstavby, ale také následnou údržbou našeho úseku přispějeme k tomu, aby byla stezka maximálně využívaná a umožnila našim občanům si udělat výlet směrem do Velkých Hoštic a naopak do Krnova přivedla návštěvníky, kteří by k nám možná jinak neměli důvod přijet. Obrovských plusem cyklostezky je, že vede zajímavou krajinou a je bezpečná, což přivítají zejména rodiny s dětmi,“ uvedla u této příležitosti Alena Krušinová.

Více zde: http://slezskamagistrala.blogspot.cz/2013/05/slezska-magistrala-byla-slavnostne.html

PostHeaderIcon VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY KRNOV – KRÁSNÉ LOUČKY – LINHARTOVY

Na počátku května bude zahájena výstavba cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy.
Zrealizuje ji krnovská společnost Silnice Morava, která zvítězila ve výběrovém řízení
v konkurenci osmnácti firem. Cyklostezku včetně doplňujících staveb postaví do konce
června za tři miliony korun.
„Stavbu zahájíme zemními pracemi v Chomýži a pokračovat budeme směrem na Linhartovy.
Následovat bude kladení konstrukčních vrstev komunikace, štěrkodrtí a živičné drtě.
V průběhu těchto prací bude současně probíhat výstavba odpočívky a nové lávky přes Kobylí
potok v Krásných Loučkách poblíž fotbalového hřiště. Na závěr bude komunikace uzavřena
živičným povrchem,“ popsal harmonogram prací Viktor Škurek ze společnosti Silnice
Morava.
Cyklostezka je navržená zčásti v trase stávající vyježděné polní cesty, kudy i v dnešní
době cyklisté projíždějí, a zčásti po stávajících asfaltových komunikacích. „Stavba vede
většinou po parcelách zemědělského půdního fondu, z nichž část pozemků je v majetku města
Krnova. Velký díl je ale v soukromém vlastnictví a jen souhlas majitele pozemků umožnil
zahájit projektovou činnost, následné provedení a užívání stavby. Po dokončení stavby bude
svislým dopravním značením na tyto soukromé úseky upozorněno,“ uvedl Lubomír Stýskala
z investičního oddělení Městského úřadu v Krnově.
Výstavbu cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy finančně podpořila Evropská unie
prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, její dotace pokryje 70
procent nákladů. Protože do projektu, s nímž město žádalo o dotaci, nemohly být zahrnuty
některé stávající úseky komunikací, které jsou v současnosti ve velmi špatném stavu, provede
město Krnov jejich opravu na vlastní náklady.

Zdroj: Ing. Dita Círová
Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

PostHeaderIcon CYKLOTRASA CHOMÝŽ – KRÁSNÉ LOUČKY V PROVOZU JIŽ OD PODZIMU

Pro zvýšení komfortu cyklistů bude v letošním roce město Krnov pokračovat v budování
cyklotras. Nejpozději v říjnu uvede do provozu nový dvoukilometrový úsek na trase Chomýž-
Krásné Loučky.
„Cyklotrasa naváže na již vyznačené úseky od Města Albrechtic do obce Linhartovy a mezi
Chomýží a Krnovem. Kromě stavebních úprav komunikací dojde k úpravě koryta Kobylího
potoka, k vegetačním úpravám pro začlenění stavby do území, bude vybudována lávka přes
Kobylí potok a odpočívka u fotbalového hřiště v Krásných Loučkách. Úpravami projde
dopravní značení a částečně i povrchy stávající asfaltové komunikace,“
uvádí vedoucí
investičního oddělení Georgios Bazakas. Předpokládané náklady na stavbu jsou odhadované
na pět milionů korun. V současné době je vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby,
jeho vítěz by měl začít stavět v dubnu.
Příprava na stavbu úseku cyklotrasy č. 55 z Krnova-Chomýže do Krásných Louček trvala
řadu let. Zcelování pozemků komplikovaly problematické vlastnické vztahy, posléze se město
několikrát snažilo získat na stavbu dotaci z Evropské unie. To se nakonec podařilo. Uspělo
v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko, který výstavbu cyklotrasy podpoří
dotací ve výši 2,8 milionu korun.

Zdroj: Ing. Dita Círová. Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

PostHeaderIcon TIPY NA MTB TRASY V OKOLÍ JEŽNÍKU

1) Ježník – Radim – Ježník
vzdálenost 25 km, nastoupáno 470 m. , trasa - http://www.gpsies.com/…

2) Ježník – mezi Radimí a Hošťálkovy – Ježník
vzdálenost 27,14 km, nastoupáno 492 m., trasa - http://www.gpsies.com/…

3) Ježník – Radim – Krasovský kotel – nad Hošťálkovy – Ježník
vzdálenost 28,74 km, nastoupáno 561 m, trasa - http://www.gpsies.com/…

4) Ježník – Hošťálkovy – Česká Ves – Staré Purkartice – „kamenná bouda“ – „mořské oko“ – Krasov – Radim – Ježník
vzdálenost 48,78 km, nastoupáno 905 m., trasa - http://www.gpsies.com/…

PostHeaderIcon SLEZSKÁ MAGISTRÁLA BYLA JIŽ ZKOLAUDOVÁNA

Nový úsek Slezské magistrály (cyklotrasy č.55) v úseku Krnov – Opava – Velké Hoštice byl na podzim již oficiálně zpřístupněn veřejnosti.

Stavba 33 km dlouhého úseku stála cca. 65 mil., evropské dotace činili 55 mil., zbytek zaplatili města, obce a kraj.

Cyklostezka od Krnova do Velkých Hoštic je dlouhá 33 km, z toho cyklistická stezka (stezka pouze pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů) má necelých 18 kilometrů a cyklistická trasa (úseky podél místních komunikací) mají délku 15 kilometrů.

Více se dozvíte na webu Slezské magistrály: http://slezskamagistrala.blogspot.cz/

PostHeaderIcon MĚSTSKÉ CYKLOSTEZKY PO ROCE

Je to už více jak rok  co v Krnově vznikly nové cyklostezky.
Pokusím se zde napsat pár postřehů k těmto cyklostezkám.

Cyklostezka na Opavské ulici
Na obousměrnou stezku od centra k ulici 9. května, která vede hned vedle silnice si lidé a motoristé přes prvotní pochyby zvykli. Ani k jejímu pokračování až k ul. k Řempu není co vytknout. Jediné co bych si zde přál aby spojení s Hálkovou ul. bylo využitelné i pro cyklisty.
Nejhorší částí cyklostezky na Opavské ul. je její část u Kauflandu, kdy končí přímo u vjezdu/výjezdu na parkoviště Kauflandu. Nevím jak mohli nechat zkolaudovat tento nebezpečný prostor.

Cyklostezka na Albrechtické ulici
Ve směru od centra (od ul. M.Gorkého) vede jednosměrná cyklostezka až k železničnímu mostu. Stezka je zde jako cyklistický pruh, kdy se o tuto stezku zmenšila šířka chodníku. Na začátku chvíli trvalo než si chodci uvědomily, že by se na cyklostezkách neměly volně pohybovat, ale po roce se dá říct, že až na několik vyjímek si na sebe tyto dvě skupiny již zvykly. Co by mohlo také vadit je, že je stezka přerušována vedlejšími cestami, kde musí dát cyklista přednost v jízdě. Někteří cyklisté by byli také raději, kdyby zde byl cyklistický pruh vedle silnice, aby právě nemuseli dávat stále přednost vozidlům přijíždějících z hlavní nebo vedlejší silnice.

V opačném směru byla slibovaná jednosměrná stezka od železničního mostu až jejímu napojení na Jesenické ul. na stezky v centru města.
Ve skutečnosti cyklostezka od žel.mostu až k restauraci Slon není vyznačená. Stezka tak ve skutečnosti začíná od restaurace Slon (na křiž. s ul. B.Němcové), odkud vede podél chodníku k služebně Policie, za kterou odbočuje na Mikulášskou ul.. Zde mi chybí cyklostezka od Mikulášské ul. přes Revoluční ul. k supermarketu Albert. Cyklisté, kteří jezdí do Albertu na kole nakupovat, by ji určitě rádi uvítali.

Cyklostezka na Revoluční ulici
Cyklostezky na Revoluční ul. se asi v nejbližší době nedočkáme. Město podle plánů spíš počítá, že by se cyklisté měli pohybovat po paralelní Mikulášské ulici. Zatím je zde krátký úsek z Bruntálské ul. po mostě přes železniční trať k Revoluční ul.. Co mi zde vadí je, že když jedu od centra, tak nejde přímo na stezku najet, ale musí se nejprve zabočit směrem k nádraží.

Z cyklostezek v centru mi nejvíce vadí stezka od Švédské zdi (nám.Osvobození) do centra, kdy u prodejny Foto cyklostezka končí a na kole lze pokračovat až o cca 5-10 m. dále již po cestách okolo náměstí. Také napojení vnitřních stezek na cyklostezku na Opavské ulici není žádné.

PostHeaderIcon CENA V SOUTĚŽI CESTY MĚSTY

Krnovské městské cyklostezky oceněny v soutěži Cesty městy

Cyklostezky městem Krnov získaly zvláštní cenu společnosti Škoda Auto v rámci 11. ročníku dopravní soutěže Nadace Partnerství „Cesty městy“ v kategorii „Harmonizace automobilové a nemotorové dopravy“. Cena je honorována prémií 50 tisíc korun.

Do soutěže se letos přihlásilo devětadvacet projektů, z nichž odborná porota hodnotila řešení bodová, liniová a plošná. Na krnovských městských cyklostezkách přihlášených do kategorie liniových řešení porotci ocenili především jejich komplexnost, návaznost na soustavu cyklotras, provedení a také skutečnost, že se nejedná o konečné řešení a jsou základem pro další projekty podporující cyklistickou dopravu ve městě. „Ocenění je určitou satisfakcí za kritiku, kterou cyklostezky vyvolaly mezi některými občany po svém zprovoznění. Víme, že mají své chyby, a proto mě velmi potěšilo, že členům odborné komise a dopravním expertům, kteří Krnov při hodnocení navštívili, se zvolené řešení líbí. Pozitivní hodnocení je pro nás zároveň impulsem k tomu, aby se podpoře cyklistické dopravy ve městě věnovala stále pozornost,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík. Jak město naloží s padesátitisícovou prémií není ještě rozhodnuto. „Určitě je ale budeme investovat opět do cyklostezek. Částka není nijak horentní, takže se spíše bude jednat o menší vylepšení nebo úpravu,“ dodal místostarosta. Projekt Cyklostezky městem Krnov byl realizován v letech 2010 a 2011 na ulicích Opavská, Albrechtická a Bruntálská, v celkové délce více než tři kilometry. Cílem bylo zkvalitnit a zvýšit komfort a bezpečnost cyklodopravy na hlavních komunikacích a tím podpořit pozitivní vztah Krnovanů ke zdravému, rychlému a k životnímu prostředí šetrnému způsobu dopravy v každodenním životě.

Celkové náklady projektu činily 12,3 milionu korun, z toho devět milionů korun představovala dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu. „Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému v Krnově, které je městem, jehož tisíce obyvatel jízdní kolo denně k osobní dopravě využívají. Úvahy o vytvoření městských cyklostezek datujeme do let 1992-1993, kdy se prováděly první průzkumy, které zjišťovaly počty cyklistů a trasy, po nichž se nejčastěji pohybují. Ukázalo se, že ty vedou nejfrekventovanějšími komunikacemi zatíženými automobilovou dopravou a zároveň navazují na některé starší úseky vytvořené pro cyklisty v centru města. Jejich současné propojení tak umožňuje bezpečně projet Krnovem z jednoho konce na druhý,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Rostislava Rollerová.

Do soutěže Cesty městy přihlašují města a obce z celé republiky dopravní projekty, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit projekty, které se mohou pro ostatní města a obce ČR stát vzorem. Za dobu trvání soutěže získalo jednu z hlavních cen již téměř 70 stavebních řešení. Více na www.cestymesty.cz.

PostHeaderIcon PŮJČOVNA ČTYŘKOL V KRNOVĚ

 Více: http://www.fun-line.cz/aktivity/pujcovny-ctyrkol/

PostHeaderIcon SOUTĚŽ CESTY Z MĚSTY PROVĚŘÍ CYKLOSTEZKY

Krnovské městské cyklostezky bojují o vítězství v soutěži Cesty městy, kterou vyhlásila Nadace Partnerství. Zda ve velké konkurenci uspějí, se bude vědět v září.

V nejpočetnější kategorii liniových řešení letos Nadace Partnerství eviduje 14 přihlášek.

Především jde o nové komunikace pro cyklisty či chodce (např. Krnov, Uničov-Medlov, Hlinsko-Čertovina, Lovosice-Malé Žernoseky či Třebestovice-Sadská) a zklidněné průtahy obcemi či městskými částmi (Pardubice, Olomouc apod.). Do kategorie plošných řešení spadá 7 přihlášek. Konkrétně se jedná o 3 kompletní rekonstrukce náměstí (Dvůr Králové, Dobřany, Praha Barrandov) jeden veřejný prostor (Bohuslavice nad Ohří) a 3 další větší projekty (Most, Třeboň a Tovéř u Olomouce).

Do jedenáctého ročníku soutěže Cesty městy je přihlášeno celkem 29 dopravních řešení - od zrekonstruovaných křižovatek přes cyklostezky až po nově vytvořené veřejné prostory.

Nejvíce přihlášek je v kategorii liniových řešení, v níž jde především o nové komunikace pro cyklisty i chodce. V té soutěží i Krnov. Proč by mohl mít šanci na vítězství, vysvětlil
místostarosta Michal Brunclík: „Domnívám se, že budování cyklostezek v Krnově je počinem, který výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost a komfort cyklistů. Vždyť centrem města projede ve čtyřiadvacetihodinovém intervalu více než 12 tisíc vozidel. Vítězství v soutěži by znamenalo ocenění ucelenosti zvoleného řešení a potenciál k dalšímu rozvoji cyklostezek v Krnově, který je označován jako město, kde na kole jezdí prakticky každý.“
.
Projekt Cyklostezky městem Krnov byl realizován v letech 2010 a 2011 na ulicích Opavská, Albrechtická a Bruntálská. Cílem bylo zkvalitnit a zvýšit komfort a bezpečnost cyklodopravy
na hlavních komunikacích v celkové délce více než tři kilometry a tím podpořit pozitivní vztah Krnovanů ke zdravému, rychlému a k životnímu prostředí šetrnému způsobu dopravy
v každodenním životě. Celkové náklady projektu činily 12,3 milionu korun, z toho devět milionů korun představovala dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu.
Soutěž Cesty městy je určená pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem soutěže je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce. V současné době probíhá hodnotící fáze soutěže, v níž odborná komise navštěvuje místa realizace přihlášených projektů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 20. září v České Třebové.
Více informací o soutěži, včetně ojedinělé databáze oceněných projektů zklidňování dopravy v ČR, najdete na www.cestymesty.cz.

 

PostHeaderIcon CYKLOSTEZKA Z TRZEBINY DO PRUDNIKU

Na polské straně byla rekonstruovaná silnice č.41 ve směru od státních hranic do města Prudnik.

Celý  úsek měří 3,3 km a stál přes 10 ml. zlotých.

Pro cyklisty byl vytvořený samostatný pruh vedle cesty, v blízkostí obydlí se cyklistická stezka mění na společnou cestu s chodci.

 


NAVRCHOLU.cz