Archiv článků z března, 2011

PostHeaderIcon VÝSTAVBA MĚSTSKÝCH CYKLOSTEZEK BYLA ZAHÁJENA

1.3.2011 O prázdninách po Krnově již po nových cyklostezkách

Na Opavské ulici v Krnově pokračuje výstavba druhé etapy městských cyklostezek. Posledních sto metrů, od bývalé zastávky městské hromadné dopravy po křižovatku s ulicí 9. května, bude v případě příhodných povětrnostních podmínek hotových do konce března. „A to včetně zúžení části levostranného chodníku před restaurací U Lva a odfrézování starého a vyznačení nového vodorovného dopravního značení. Následovat bude kolaudace této i první etapy, která vede podél ulice Opavská od ulice K Řempu po ulici 9. května. V tomto úseku je provoz povolen už nyní vydáním souhlasu s předčasným užíváním,“ řekl Lubomír Stýskala z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově.

Po dokončení cyklostezek na Opavské ulici se stavbaři přesunou na opačný konec města. Čeká je vybudování cyklostezky v části ulice Albrechtická od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem a cyklostezky vedoucí po viaduktu nad železniční tratí, který spojuje ulice Revoluční a Bruntálská. „V tomto úseku dojde oproti původním plánům ke změně, když kvůli zákazu zásahu do konstrukce mostu nemůžeme v nejvyšší části viaduktu dodržet normou požadovanou šířku cyklostezky. Od křižovatky ulic Revoluční a Nádražní cyklostezka povede po stávajícím pravostranném chodníku, který se rozšíří, a skončí těsně před mostem. Přes most cyklista pojede buď po silnici nebo přejde pěšky vedle kola a za mostem bude opět sjíždět po nové cyklostezce až na křižovatku s ulicí Partyzánů. Během stavby dojde také k přesunu osvětlovacích těles z pravé strany na levou, vymezenou pro pěší,“ upřesnil Lubomír Stýskala.

Dokončení obou zbývajících etap, které navýší délku městských cyklostezek na celkových 3,1 kilometru, je plánováno na červen letošního roku.

Akce Cyklostezky městem Krnov přijde na více než 10 milionů korun. Jen deset procent tvoří vlastní prostředky města, zbytek pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Více ZDE…

Kromě vnitřních cyklostezek by se na území Krnova se loni začala budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic. Garant projektu, kterým je statutární město Opava, získal na cyklotrasu z ROP Moravskoslezsko 54 milionů korun, za které postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu dosáhnou téměř 65 milionů korun a Krnov se na ní podílí částkou 3,2 milionu korun. Slezská magistrála v Krnově začíná na ulici Bližčická a povede k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna. Propojení mezi městskými cyklostezkami a Slezskou magistrálou v úseku od ulice K Řempu po ulici Bližčickou bude řešeno cyklostezkou, která je součástí projektu obchvatu města. Slezská magistrála by měla být hotová do konce příštího roku.

Zdroj: Ing. Dita Círová, Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

NAVRCHOLU.cz