AKCE:
Akce na hradu Sovinec - http://akce.sovinec.cz

1) POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

Publikace v pdf (česko-polská jazyková verze)
Církevní a židovské památky v regionu Krnov-Glubczyce-Prudnik
Památky v regionu Krnov-Glubczyce-Prudnik
Aktivní dovolená v regionu Krnov-Glubczyce-Prudnik
Pravidelné akce v regionu Krnov-Glubczyce-Prudnik
Vesnická turistika, agroturistika, ekoturistika

Prudnicko:

Koňské zátiší (Łaka Prudnicka)
Zařízení poskytující služby v oblasti agroturistiky – projížďky na koních s instruktorem, ubytování, možnost projížďky na koňské bryčce apod.


Loviště pstruhů (Moszczanka)

Loviště se nachází nedaleko Prudniku, na úpatí Opavských hor, v krásném horském prostředí. Pro turisty, zejména pro ty nejmenší, je zde připravena jedinečná možnost ulovit si svou vlastní rybu, kterou Vám zdejší obsluha chutně připraví.


Výběh pro zvířata u zámku (Głogówek)

Obora s poníky, oslíky a lamami se nachází v prostorách mezi klášterem františkánů a zámkem, v samotném centru Głogówku. tato turistická atraktivita potěší zejména nejmenší návštěvníky.

VĚŽ DOLNÍ BRÁNY (Prudnik)
První vzpomínky na věž jsou z roku 1481. nachází se v jižní části ulice Batorego.


BAŠTY MĚSTSKÝCH HRADEB (Prudnik)

Zachovaná část městské zdi z XV století z 2 baštami zděnými kamenem a cihlami, v polské stylu, z kamene, zmiňované jako zbrojnice, nyní se zde nachází Muzeum prudnické země

MĚSTSKÁ RADNICE (Prudnik)
Jako dřevěný objekt existoval již ve středověku. Několikrát vyhořela, znovu vybudovaná v roce 1782. díky Thomasem ze Świdnicy. V letech 1894 – 96 byla radnice od základů přebudovaná.


RADNICE (Głogówek)

vybudovaná v roce 1608. Objekt byl několikrát modernizován a restaurován.  Na jižních rozích budovy jsou vidět dvě kamenné sochy z roku 1774, které jsou dílem Józefa Schuberta: sv. Florian,  patron hasičů a také sv. Nepomuk, patron mostů.

Klášter oo. Františkánů v lese na Kapličné (Kaplicznej hoře) (Prudnik)
Klášter františkánú v lese na kapličné hoře (někdy také Klášterní) je kopií jeskyně z Lourdes. V klášteře był od 6.10.1954 do r. 23.10.1955, internován kardynal Stefan Wyszyński

Głubczycko:

Městský park v Głubczycích (Głubczyce)
Rozlehlý městský park v Głubczycích je příjemným a klidným místem pro rekreační  procházky a odpočinek.

Lovecký revír Lisięcice (Lisięcice)
Lovecký revír zaujímá plochu 17588 ha (z toho 1642 ha lesů). Myslivcům se zde nabízí možnost odstřelu srn, jelenů, divokých prasat, bažantů, koroptví, zajíců, lišek ajezevců. Možnost ubytování s domácí kuchyní,

výjezdů terénním vozem apod.

Rybaření u Zlaté rybky (Zopowy)

Rybník s možností rybaření a příjemným posezením se nachází v blízkosti obce Zopowy, u hlavní silnice z Krnova do Głubczyc. V areálu je možnost okamžité kulinářské přípravy úlovku na ohni.

Kašna sv. Floriána (Głubczyce)
Kašna sv. Floriána, patrona Głubczyc, se nachází na ulici Kozielskiej. Byla postavena v roce 1914, jako připomínka na ničivý požár z roku 1854.

Nová radnice (Głubczyce)
Nová radnice, která byla v roce 2008 postavena na zbytkách renesanční radnice postavené v  roce 1570. Budova byla zničena na konci 2. světové války při bombardování


Kostel Nejsvětější trojice (Opawica)
Hofrichter – kronikář popisuje faru v Opawici již v XIII století. Podle šetření děkana Juliusza Scheneweisa, dlouholetého probošta, prý měl být vybudován v Opawici již v roce 1301. Dne 26.3.1798 obdržel v Opawickim kosteleal tonzuru syn hraběte Leopolda Sedlnického, pozdější Vratislavský biskup.

Farní kostel Narození Nejsvětější Panny Marie (Głubczyce)
Kostel byl popstaven v druhé pol.13 století za vlády Přemysla Otakara II v gotickém stylu. Z tohoto období pochází tři portály: hlavní (západní), jižní (zdobený zajímavou dekoraci rostlin) a severní. Zařízení kostela pochází převážně z konce devatenáctého a počátku dvacátého století

Kostel Povýšení sv.Kříže (Bogdanowice)
Kostel byl postaven v roce 1910 z financí rodiny hrabat Bohdanovských ze Slimakowa na místě původního kostela. Byl zničen v roce 1945 a znovu postaven v letech 1950-53. Na faře se nachází známý obraz Boží matky milostivé a bolestné z 18. století přivezený z Monasterzysk

Kostel sv.Martina (Goluszowice)
Fara a kostel spadá do 14.století. Do roku 1810 fara patřila řádu Johanitů.

2) BRUNTÁLSKO
Seznam akcí bruntálsko-krnovskovského regionu - ZDE…

Zámek v Bruntále
Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdněgotický hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován. Na rozdíl od jiných zámků v České republice má zámek v Bruntále netradiční dispozici ve tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží.
Odkazy: www.bruntal-zamek.czwww.jeseniky.net/…www.atlasceska.cz/…,www.tourisms.cz/…

Lázeňské město Karlová Studánka
Díky své ideální geografické poloze uprostřed jesenických hor jsou tyto lázně známé svým jedinečných horským klimatem a výbornou minerální vodou, jejíž léčivé účinky jsou opředeny mnohými legendami.
Odkaz: www.kstudanka.cz

Hrad Sovinec
Hrad založili těsně před rokem 1333 příslušnící rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností. Ke konci 2. světové války hrad vyhořel, dnes je částečně zrekonstruován a kromě prohlídek zde probíhají běhom roku velmi zajímavé kulturně- společenské akce v historickém ladění. Akce na hradě
Odkazy: http://akce.sovinec.czwww.jeseniky.net/…www.tourisms.cz/…,www.osoblazsko.cz/…

Vodní nádrž Slezská Harta u Bruntálu
Vznikla přehrazením toku řeky Moravice, která zde protékala úzkým údolím. Slezská Harta je opravdovým rájem rybářů, ale nabízí také skvělé podmínky pro vodní sporty a jachting.
Odkazy: www.slezskaharta.cz/…,

Rešovské vodopády
Říčka Huntava zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdší horniny (porfyroidu). Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký.
Scenerie je působivá zejména při vyšším průtoku.
Nacházejí se 8 km od Rýmařova. Nejsnadnější přístup k vodopádům na Huntavě je z vesnice Rešov, vzdálené 1 km.
Odkazy: www.jeseniky.net/…

3) ZLATOHORSKO
Kulturní a sportovní kalendář:
www.zlatehory.cz/…

Poutní místo Pany Marie Pomocné u Zlatých Hor
Oblíbené slezského poutní místa. V roce 1973 byl kostel zcela zničen. Po pádu železné opony v roce 1990 vznikla iniciativa pro obnovu poutního místa, sbírkami se podařilo získat dostatek finančních prostředků na zahájení i dokončení stavby a 23. 9. 1995 již byl nový kostel posvěcen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.
Odkazy: www.zlatehory.cz/…, www.jeseniky.net/…www.tourisms.cz/…

Zlatorudné mlýny – Zlaté Hory
Říčka Olešnice v údolí Ztracených štol již po milióny let ukládá zlato do náplavů. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a se zlatorudným mlýnem. Oba dřevěné stroje zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním.Hornická naučná stezka vede i k místu, “ kde voda teče do kopce“. Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel musí s obdivem smeknout duševní klobouk před nivelačním uměním dávných zlatokopů.
Odkazy: www.zlatehory.cz/…www.jeseniky.net/…(+mše), www.tourisms.cz/…

Rozhledna Biskupská kupa – Zlaté Hory
Patří k významnému turistickému místu Zlatých Hor. Je postavena na české straně česko – polských hranic. V době stavby to byla hranice mezi Rakousko – Uherskem a Pruskem.
Při dobré viditelnosti lze z věže dohlédnout do Vratislavi (Wroclavi – PL), anebo spatřit nejvyšší vrcholky Vysokých Tater.
Dostaneme se k ní pěšky z náměstí Svobody ve Zlatých Horách po zelené značce anebo opět po zelené značce ze sedla silnice Zlaté Hory – Petrovice.
Vstupné: Dospělí: 16 Kč, Děti od 6 let, studenti, důchodci 8 Kč, Děti do 6 let zdarma
Odkazy: www.jeseniky.net/…www.zlatehory.cz/…, www.tourisms.cz

Velké mechové jezírko – Rejvíz
K turisticky nejzajímavějším místům zlatohorska patří Rejvíz.
Nejznámější místo je Národní přírodní rezervace s Velkým mechovým jezírkem, které je největším moravským vrchovištním rašeliništěm. Po haťovém chodníku se dostaneme do dávné doby ledové, z které nám zde ledovec zanechal některé živočišné a rostlinné druhy. Okolí mechového jezírka je porostlé borovicí blatkou s podrostem mechu rašeliníku. Můžeme najít vzácné druhy rostlin např. rozmarin divoký, rojovník bahenní, klikvu nebo masožravou rosnatku okrouhlolistou. Můžeme zahlédnout i šídlo rašelinné, ale žije zde na 200 druhů hmyzu.
Naučná stezka je dlouhá necelé 2 km a mohou se po ní pohybovat jen pěší v době od 8 do 18 hodin. Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (bývalá Noskova chata). U zastavení č.4 je nutno zaplatit vstupné. Závěrečná část naučné stezky vede po povalovém chodníku až k Velkému mechovému jezírku. Je dlouhé 68,5 m, široké 41 m a hluboké 2,95 m. Vrstva rašeliny zde dosahuje 300 cm.
Odkazy: www.zlatehory.cz/…www.jeseniky.net/…www.tourisms.cz/…

4) OPAVSKO:

Arboretum a botanická zahrada Nový Dvůr u Opavy
Základem arboreta je bohatá sbírka domácích a cizokrajných dřevin, subtropických a tropických rostlin a zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Do dnešní podoby a bohatosti se rozrostla sbírka v moderní dendrologickou expozici, kde je pěstováno na 7 000 druhů taxonů dřevin a bylin na ploše 23 ha.
Otevírací doba: každý den, říjen-březen 8-16 hod, duben-září 8-18
Vstupné: dospělí 30 Kč, mládež, studenti, senioři 15 Kč, děti základních škol 10 Kč
Odkazy: www.szmo.cz/…

Větrný mlýn Litultovice – Choltice
Větrný mlýn německého typu byl původně postaven r. 1833 v obci Sádek Augustinem Foltýnem. V roce 1870 byl rozebrán a prodán Františkovi Romfeldovi, pak převezen do Choltic a znovu postaven na nynějším místě.
Odkazy: www.povetrnik.cz/…www.hrady.cz/…


Větrný mlýn v Hlavnici

Západním směrem nedaleko obce Hlavnice u silnice vedoucí z této obce do osady Bratříkovice stojí dřevěný větrný mlýn. Objekt mlýna je památkově chráněný. Jedná se o mlýn německého beranního typu. Budova mlýna je zachovalá, pouze lopatky jsou poškozené.
Odkazy: http://vismo.obce.cz/…http://pruvodce.turistik.cz/…