Krnovský mikroregion na severu tvoří osoblažský výběžek na východě a albrechticko na západě (část jesenické pahorkatiny) .
- Osoblažský výběžek je ohraničen ze 75 % státní hranicí s Polskem (s
everní, východní a jižní strana území). Jsou zde obce Vysoká,  Liptáň, Slezské RudolticeBohušovRusínDívčí Hrad Osoblaha, Hlinka Slezské Pavlovice. Hlavní plochu zde zaujímá zemědělská půda.

– Na západní straně leží pahorkatina Jeseníků, která přechází do vroclavské ploché roviny. Patří sem Město Albrechtice, JindřichovJanovPetroviceHolčovice, Hynčice, Heřmanovice.
- Hranice mezi těmito částmi není přesně stanovena, při čemž jeden z návrhů je železniční trať meziMěstem Albrechtice a obcí Třemešná. Odtud po silnici č. 458 na obec Vysoká-Bartultovice k bývalé státní hranici.

Odkazy: historie osoblažskaobyvatelstvovšeobecné informace

OSOBLAŽSKO:
Najdete čisté a zachovalé životní prostředí, klid a možnost nenáročného prožití volného času, prostor s venkovskými rysy. Pro cestovní ruch se dá v mikroregionu využít především klidné a nehlučné prostředí, čisté ovzduší, blízkost přírody, nepoškozená krajina, cyklotrasy Opavice a přípojné naučné stezky, historické památky, úzkokolejná dráha aj. Ale také několik travnatých hřišť, možnosti lovu drobné a spárkaté zvěře, koupání, tenisových kurtů a moderní kuželny ve Slezských Rudolticích.

Procházka za kostely Osoblažskazde…

Zajímavosti, památky,.. – na interaktivní mapě (viz úplně dole)

POZVÁNKY:

AKCE:
Kalendář akcí na osoblažsku - zde…
Pouťě k Panně Marii v Rusíně - zde…
Akce s Osoblažskou úzkokolejkou - zde…

Akce v Slezských Rudolticích - zde…

ČLÁNKY:
Úzkokolejkou za největším bludným kamenem v Česku - http://cestovani.idnes.cz/…
Třemešná – Osoblaha 12.5.07 po úzkokolejce - www.drahar.estranky.cz/… (foto)

ZAJÍMAVÁ MÍSTA:

Naučné stezky Osoblažsko
Jedná se o integrovaný projekt 5 obcí – Osoblaha, Slezské Pavlovice, Hlinka, Dívčí Hrad a Vysoká. Vybudované označníky navedou návštěvníky do zajímavých míst tohoto regionu. Značeno šipkami a umístěnými tabulemi s popisem místa nebo stavby, doplněno o přehlednou velkoplošnou mapu.

ResitaÚzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha – je asi nejvýznamnější technická památka mikroregionu Krnovska. Byla postavena z úsporných důvodů jen s rozchodem 760 mm. Stavět se začalo na jaře roku 1898 a již 14. prosince téhož roku vyjel na trať první pravidelný vlak. V poválečném období byl na trati kvůli poškození provoz pozastaven a v následujícím období se jen pozvolna rozjížděl. Nyní jezdí na Osoblažsku několik osobních vlaků denně. Obzvlášť příjemná je vyjížďka v letních měsících, kdy po trati jezdí historická souprava. V sobotu jezdí parní lokomotiva RESITA a v neděli dieselová lokomotiva FAUR. Trať má celkem 102 oblouků, z toho 24 má menší rozměr než 100 metrů. Nejostřejší oblouk má 75 metrů.
resitaVlak zastavuje v devíti stanicích a to Třemešná, Liptaň, Dívčí Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské Rudoltice, Koberno, Bohušov a Osoblaha. Turistické známky lze zakoupit na nádražích (V Třemešné mají i pěkné razítko)
Turistická známka: známka č.817 je d dostání na nádražích Třemešná, Osobla a Krnov hl.n.
Jak se dostat k nádraží v Třemešné: od Krnova, M.Albrechtic přijedete do Třemešné, kde odbočíte doleva za zastávkou.
Foto: www.bohusov.eu/…www.drahar.estranky.cz/…
Odkazy -www.osoblazsko.com,  www.parostroj.net/…,  http://spz.logout.cz/…,   http://uzkokolejkaosoblaha.webpark.cz,  Foto1Foto2Foto3,  Naše fotky: Resita s vagónyResitakola ve vlakupohled z vagónu

GPS železničních stanic: Třemešná: S 50°11’59.81, V 17°34’26.29, Liptaň: S 50°13’26.33, V 17°36’32.52, Dívčí Hrad: S 50°13’56.88, V 17°38’42.55, Horní Povelice: S 50°13’34.15, V 17°39’18.12, Amalín: S 50°12’58.21″, V 17° 39’50.64, Slezské Rudoltice: S 50°12’44.51, V 17°41’3.26, Koberno: S 50°13’42.22, V 17°41’57.71, Bohušov: S 50°14’25.27, V 17°42’53.26, Osoblaha: S 50°16’5.80, V 17°43′ 21.22.
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

kostel M Albrechtice Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Městě Albrechticích – Byl postaven na místě prvního katolického chrámu z roku 1610, který vyhořel při požáru v roce 1746. Jeho dnešní podoba je z poslední čtvrtiny 18. století. Architektonicky nejhodnotnější je západní průčelí kostela obrácené do náměstí, vertikálně zvýrazněné  věží se sgrafity a lomenými okny pravděpodobně ze 16. století. Obrazy na oltářích jsou díly Alberta Adama a pocházejí z druhé poloviny 19. století. Průčelí zdobí plastiky Madony, sv. Jana Nepomuského a sv. Karla Boromejského.
Jak ho najít: kostel leží přímo na náměstí (na čele), 50m od Městského úřadu
Otevírací doba: Přes léto otevřen hlavní vchod
Informace: Mgr. Marcel Jedelský, Tel.: 554 653 130,
E-mail: rkf.mestoalbrechtice@o2aktyvel.cz
GPS: S 50°9’47.25, V 17°34’32.19
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Jezdecké centrum v Městě Albrechticích – travnaté výběhy, jízdárna s travnatým povrchem, krytá jízdárna, … Výcviková hodina 200 kč/hod, turistické výlety,…. tel. 603 595 493
Jak jí najít: Jezdecké centrum se nachází 400m jižněji od vlakového nádraží (na mapě), (na východ od hlavní silnice)
Odkazy: www.jcma.cz

GPS: S 50°10’0.79, V 17°34’57.56
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech – Jde o poničený gotický kostel z 15. století, upravený barokně, s průčelím z počátku 19. století.

Jak ho najít: Z M.Albrechtic se vydáte po cyklotrase č.6116 a najdete ho 100m za Piskořovem nalevo od cyklotrasy. V současnosti se opravuje. 
Odkazy: www.jeseniky.ecn.cz/pelhrimovy/projekt_pelhrimovy,www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°10´43.12, V 17°39´46.05
Odkaz na mapu google.commapy.cz (také fotomapa)

Cizokrajná sbírka kaktusů v Třemešné – Pan Rudolf Polok se zaobírá uvedenoučinností už od svého mládí. Kaktusy můžete zhlédnout od měsíce  května do září, pátek od 9.00 – 18.00 hod. sobota od   9.00 – 18.00 hod. Podrobnější výklad ke kaktusům a skalničkám obdržíte u pěstitele samotného.
Odkazy: www.tremesna.cz/… (také fotky)

Zajímavosti v obci Liptaňna první zastávce parního vláčku můžete spatřit

Rozhledna Strážiště nad Liptání - tu najdete asi 1,5 km severně od Liptaně. Je vysoká 9m s 37 schody a nabídne Vám pohled na celou Osoblažskou nížinu v Polsku, na město Prudnik. Severovýchodní pohled na celou osoblažskou rovinu s pohledem na Pitárné, Vysoká,bývalý hraniční přechod v Bartultovicích, dále Dívčí Hrad, Hlinku, Slezské Pavlovice, Osoblahu, Bohušov, a Rusín. Když bude přát počasí na jihozápadě uvidíte i nejvyšší vrchol Moravy Praděd (1492 m.n.m.). Rozhledna je volně přístup
ná.

Jak jí najít: Hned na začátku Liptaně uvidíte značení rozhledny, obočte doleva u cedule „opravna šicích strojů“. Po šipkách dojedete až k provizornímu parkovišti zhrubého štěrku, odkud pokračujte pěšky. Rozhledna je vzdálena asi 1,5 km od parkoviště. Od zastávky vlaku je vzdálená cca 2km.
Na kole: Pokud pojedete z Třemešné, tak po klesání do Liptáně (na začátku obce), po esíčku zabočíte doleva (za kostelem). Pokud pojedete od Dívčího Hradu nebo H.Povelic, tak na konci obce, před stoupáním (esíčkem) pojedete rovně. Od křižovatky (u kostela) vás budou vést dřevěné ukazatele. Ze začátku pojedete po asfaltu a po 780 m zabočíte doprava na štěrko-kamenitou cestu. V první půli je cesta na trekovém kole jakž takž sjízdná, ale pak se začne zhoršovat. Poslední čtvrtina kdy už vede cesta do prudkého kopce už je sjízdná jen pro MTB. Od křižovatky až k rozhledně je to 2,12 km
Odkazywww.jeseniky.net/…, www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°13´55.00, V 17°35´54.00
Odkaz na mapu – google.commapy.cz (také fotomapa)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani – veliký kostel v severském stylu, pocházející z roku 1240. Byl postaven z neomítnutých červených cihel.
Jak ho najít: Pokud pojedete z Třemešné, tak po klesání do Liptáně (esíčko) ho budete mít po levé straně (na kraji obce). Pokud pojedete od Dívčího Hradu nebo H.Povelic, tak na konci obce, před stoupáním (esíčkem) pojedete rovně (směr rozhledna). Kostel je u cesty nad esíčkem.
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°13´19.00, V 17°36´5.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz

Bludný kamen u Liptaně - raritou je osamocený balvan pocházející z jižního Švédska s rozměry přibližně220x130x120 cm a hmotností okolo 4700 kg.
Jak ho najít: Najdete jej, jestliže před kostelem odbočíte vlevo na polní cestu (dřevěné tabulky).Ta Vás dovede přes železniční přejezd asi po 1 km jízdy k balvanu, který leží vpravo vedle cesty u mostu.
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°12´50.00, V 17°35´53.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Druhá zastávka stanice vláčku je v Dívčím Hradě

Zámek Dívčí Hrad – Původně hrad z 13.století. V druhé půli 16. století přestaven na renesanční zámek. V roce 1945 byl těžce poškozen dělostřelbou a následným požárem. V letech 1962-9 byl rekonstruován pro potřeby Zdravotnických potřeb. Dnes je zámek bohužel veřejnosti nepřístupný.
Jak ho najít: Zámek se nachází na jižním konci obce. Pojedete li z jihu od Liptaně nebo H.Povelic najdete ji po pravé straně na kopci (500 m od zastávky), před 12 proc. klesáním. Ze severu ho najdete po levé straně po 12 proc. stoupáním.
Fotogalerie: www.divcihrad.cz/…
Odkazy: www.divcihrad.cz/…,  www.jeseniky.net/…,  www.hrady.cz/…,   www.osoblazsko.cz/…,  http://hrady.dejiny.cz/divci_hrad
GPS: S 50°14´43.00, V 17°38´6.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Na páté zastávce stanici vláčku v Slezských Rudolticích si nenechte ujít místní zámek

Zámek v Slezských Rudolticích – Čtyřkřídlá budova, jednopatrová, se čtvercovým nádvořím. Hlavním rysem fasády je římsa oddělující patra po celém obvodu. V hlavním průčelí, nad hlavním vchodem je trojúhelníkový štít. Výrazně zdobnější je jen hlavní vstupní portál. Místnosti v přízemí jsou klenuté, v patře plochostropé. Tato středověká tvrz z přelomu 15. a 16. století byla přestavěna v16. a 17. století na renesanční zámek. Za Jiřího z Hodic, byl již zámek barokní a velmi honosný. Za Alberta Hodice se stal zámek jedním z kulturních center Slezska. Albert však rychle vyčerpal své jmění a musel zámek rozprodat. Zámek měl pak mnoho majitelů a začal značně chátrat. 
Stálé expozice, info najdete zde…
Turistickou známku č.1144
Slezské Rudoltice můžete koupit V restauraci Jamalas (naproti OÚ)
Jak ho najít: zámek se nachází přímo ve středu obce,naproti náměstí. Od zastávky úzkokolejky je vzdálen 600 m. Cyklotrasa č.6116 vede kolem zámku
Otevírací doba (2. června do 30. září):
Květen – Říjen: so, ne 14.00 – 18:00, mimo termín po domluvě na tel. 554 656 105
Foto: www.slezskerudoltice.estranky.cz/…(historické foto)
Odkazyhttp://slezskerudoltice.cz/zamekwww.jeseniky.net/…www.hrady.cz/…,www.osoblazsko.cz/…www.slezskerudoltice.estranky.cz,
GPS: S 50°12´20.00, V 17°41´22.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Kostel svatého Michaela archanděla v Hrozové – kostel gotického původu, který se nachází uprostřed vejčitého areálu hřbitova, pochází již z roku 1309. Tento kostel byl v 16. století i později několikrát přebudován.
Vzácnou historickou památkou je zachovalá obranná hřbitovní zeď, která je také poslední dochovanou obrannou zdí na Osoblažsku a je unikátní svým půdorysem, mohutností a celkovým pojetím. Také použitý materiál se nikde jinde neopakuje. Je pravděpodobné, že pochází ze 16. století, případně má i starší – gotický původ.
Jak jí najít: nachází se na kraji obce u křižovatky (směr S.Rudoltice)
Odkazy: www.obecrusin.cz/…
GPS: S 50°12´37.23, V 17°43’6.69
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Kaple nad Rusínem – nachází se na kopci Klobouk a je zdařilou replikou původní kapličky, která padla za oběť válečným událostem. Je postavena jen několik metrů od místa původní kaple, která byla zničena v roce 1945. Je zasvěcena Navštívení Panny Marie a slavnostní svěcení se odehrálo 8. srpna 1993. Rusínská kaple Navštívení Panny Marie byla postavena z finančních příspěvků bývalých německých farníků a dnešních českých věřících z obcí Rusín a Hrozová jako výraz usmíření národů. Mramorová kropenka v kapli pochází ze zrušené sesterské kaple v krnovské nemocnici a byla dlouhá léta ukrývána řádovými sestrami na Ježníku u Krnova. Zvonek ve zvonici si přivezli volyňští Čechové z Volyně.
Původní kaple pocházela z roku 1814. I její současná replika je výraznou dominantou.
Jak jí najít: Od Hrozové, je to první odbočka vlevo do kopce.
Odkazy: www.obecrusin.cz/…
GPS: S 50°12´44.59, V 17°43´49.36
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)
V Bohušově je sedmá zastávka parního vláčku a můžete zde spatřit:

Zřícenina hradu Fulštejn (Fullstein) u Bohušova – Velkolepá zřícenina leží nad korytem říčky Osoblaha a ohromuje svými obrovskými rozměry. Hrad byl založen v polovině 13. století. Při výstavbě hradu se využila pravěká hradiska, zejména jeho valového opevnění. Jednou ze zajímavostí, která se dochovala je např. cca 202 metrů dlouhá hradba na západní straně hradu. Hrad byl v době 30leté války základnou švédských vojsk a po jejich odchodu byl pobořen. Od té doby hrad chátral. Z historických pramenů vyplývá, že okolí hradu Fulštejny v předminulém a minulém století sloužilo jako vyhlášené romantické výletiště. Zřícenina je volně přístupná veřejnosti.
Jak jí najít:
Od stanice vlaku: Zřícenina stojí nedaleko železniční stanice, není problém jej nalézt.Stačí jít zpět zhruba 500m od železniční stanice v Bohušově, za posledními domy přejít trať a vydat se původní cestou k hradu. Pokud přijíždíte od Osoblahy, nebo Vysoké: u křižovatky na Slezské Rudoltice odbočíte doleva (od Osoblahy), či doprava (od Vysoké) a vzápětí hned doprava za Informační centrum (obecní úřad). Pojedete po asfaltové cestě mírně doleva (po pravé ruce bude řeka). V zatáčce odbočíte doprava (dále rovně po asfaltové cestě, později nezpevněné cestě, by jste se dostali ke kolejím. Rovně by jste došli k železniční zastávce Bohušov, napravo by jsme dostali k cestě na zříceninu). Pokračujete po nezpevněné cestě, a o chvíli přijíždíte ke kolejím úzkorozchodné žel.tratě. Dále pokračujete podél trati úzkorozchodné železnice (foto). Protože k Fulštejnu vedla lávka, ale povodeň v roce 2007 jí zničila, je to asi jediná cesta ze západní strany. Když uvidíte schodky nahoru k zřícenině odbočuji doleva a pěšky pokračujte po schodech nahoru (foto). Nahoře se dejte doprava a o chvíli jste u zříceniny (stoupání s kolem je náročnější, proto je možná lepší cesta z východní strany) 
Pokud přijíždíte z východní strany:
od Matějovic, Ostré Hory, nebo projedete Bohušovem (na další křiž. se dáte doprava) , tak cestou na jih (směr Hrozová, Koberno, Slezské Rudoltice), spatříte napravo žluté ukazatele (foto), podle kterých odbočíte doprava a pojedete po louce až na Fulštejn. 
Turistickou známku č.1155
– Fulštejn, můžete zakoupit v penzionu Pod Duby a ve stav. firmě ID Stav u p.P.Dokoupila (Bohušov 222) 
Foto: www.bohusov.eu/…,  http://hrady.dejiny.cz/fulstejn
Odkazy: www.hrady.cz/…,  www.jeseniky.net/…,  www.fulstejn.wz.cz,  http://hrady.dejiny.cz/fulstejn,  www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°14´15.00, V 17°42´36.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Muzeum v Bohušově – Expozice: Geologická sbírka, bludné balvany, historické předměty, mapa Horního Slezska.
Otvírací doba: celoročně, čas prohlídky 20 min (bez průvodce), možnost nákupu suvenýrů
Zavřeno: úterý, čtvrtek, pátek a sobota
Vstupné: 10 Kč
Jak ho najít: Najdete ho na cyklotrase č.6116.
Jedete-li směrem od S.Rudoltic tak na konci obce je levotočivá ostrá zatáčka. První uvidíte kostel a za zatáčkou a kostelem hned vlevo najdete muzeum. (Rovně pokračuje červ.tur.trasa !, i když tam taky ukazuje ukazatel cyklotrasy č.6116)
Pokud jedete z Osoblahy, tak muzeum najdete na začátku obce vpravo před zatáčkou.
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°14´45.00, V 17°42´53.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Farní kostel sv. Martina a renesanční náhrobky v Bohušově - Jednolodní architektura gotického založení postavena kolonisty z Vulmu ve 2. polovině 13. století s pravoúhlým presbytářem druhotně zaklenutým žebrovou klenbou v 1. polovině 16. století. Dochovány zbytky gotických portálů a renesanční výmalby. Kostel byl využíván jako hrobka vlastníků hradu Fulštejn, dochovány unikátní renesanční náhrobky (Eckryk, Jindřich Sup z Fulštejna, Václav Sedlnický z Chotic). Barokně upraven po požáru v letech 1801-1804, historizující úpravy z počátku 20. století. Oprava (statika, omítky) v roce 1999. Nejzajímavější nálezy představují zde kamenné renesanční náhrobníky, nalezené v kněžišti asi 35 cm hluboko pod poslední úrovní podlahy. Nejstarším a nejvýznamnějším je náhrobník Jindřicha Supa z Fulštejna, který zemřel pravděpodobně roku 1538. Kostel se nachází u hřbitova.
Jedete-li směrem od S.Rudoltic tak na konci obce je levotočivá ostrá zatáčka. První uvidíte v zatáčce na kostel (Rovně pokračuje červ.tur.trasa !, i když tam taky ukazuje ukazatel cyklotrasy č.6116)
Pokud jedete z Osoblahy, tak kostel najdete na začátku obce hned po pravé straně za zatáčkou.
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…,
GPS: S 50°14´43.00, V 17°42´52.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Rybník pod Hradem – Přírodní rybník u Bohušova
Přírodní rybník s možností koupání v krásném lesnatém prostředí je atraktivním cílem nejen pro rybáře, ale také pro pěší turisty a cykloturisty. V těsné blízkosti se nachází rekreační areál s tenisovými kurty, volejbalovým a fotbalovým hřištěm.
Zahájení rybářské sezóny – 29.3.2008 – 180 Kč na den
Rybářský řád (word)
V případě nepřítomnosti porybného bude prodej zajištěn v domě č.p.164 v Bohušově (prostřední bytovka při vjezdu do areálu).
tel.: 776603625 – Vítek František
Foto: www.bohusov.eu/…
GPS: S 50°13´56.80, V 17°41´43.05
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Rekreační areál v Bohušově – Areál doplňuje kemp, kde je možné ubytování jak v chatkách, tak ve stanech. Máte zde rybník s možností koupání a rybolovu, výběh pro koně s možností projížďky, hřiště na kopanou…
Bohušov 15, 793 99 Bohušov
tel.: (+420) 776 180 929, 554 642 121, 554 642 156, 554 642 155
e-mail: oubohusov@raz-dva.cz
Foto: www.bohusov.eu/…(chatky),
Odkazy: www.dokempu.cz/…
GPS: S 50°14´23.82, V 17°42´30.68
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Osmá a konečná stanice vláčku je v Osoblaze, zde můžete navštívit:

Židovský hřbitov v Osoblaze – přiléhá ke zbytkům městských hradeb. Jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými náhrobky (asi 313 z původních 1200 ks) ze 17.století. Hřbitov v Osoblaze je navíc i památkou na velkou řadu vynikajících židovských osobností, které svým významem překračovaly dějiny regionu. Židovské osídlení Osoblahy je doložené od 14. století, ale Židé odsud odešli ještě před druhou světovou válkou.
Jak ho najít: 150 m severovýchodně od náměstí (V obci jsou zelené ukazatele)
Odkazy: www.kcprymarov.estranky.cz/…www.na-kole.wz.cz/osoblahawww.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°16´36.00, V 17°43´1.00
Odkazy na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Hřbitovní kostel sv.Mikuláše v Osoblaze – jednolodní barokní stavba z let 1765-1766 stojící na hřbitově za obcí. Jde o drobnou stavbu dobré výtvarné úrovně.
Jak ho najít:
Od hran.přechodu Osoblaha: na první odbočce se dejte vlevo (po chvili je doleva odbočka na koupaliště), projedete hlavní křižovatku (vlevo směr Krnov, M.Albrechtice) a pokračujte na S.Pavlovice. Poté vede cesta kousek z kopce a vy pak pokračujete vlevo po hlavní silnici. Vpravo odbočte až podle směrovky Studnica 2km. Cesta vede po trochu horším asfaltu a za horizontem u hřbitova už lze spatřit kostel.
Od Krnova, M.Albrechtic, Vysoká: přijedete na křižovatku, projedete ji. Poté vede cesta kousek z kopce a vy pak pokračujete vlevo po hlavní silnici. Vpravo odbočte až podle směrovky Studnica 2km. Cesta vede po trochu horším asfaltu a za horizontem u hřbitova už lze spatřit kostel.
Od S.Pavlovic, Hlinky: Na začátku obce odbočte vlevo podle směrovky Studnica 2km. Cesta vede po trochu horším asfaltu a za horizontem u hřbitova už lze spatřit kostel.
GPS: S 50°16´56.00, V 17°43´13.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Rekreační areál v Osoblaze (sezónní ubytování červen-srpen)
Nádražní ul. 793 99 Osoblaha
Koupaliště v krásném prostředí přírodního parku je lákadlem pro návštěvníky nejen z České republiky, ale rovněž ze sousedního Polska. Součástí kempu je rovněž přírodní koupaliště. K dispozici jsou zde tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště.
Tel.: 554 642 118, mobil 736 614 877, 603 770 962
E-mail: technickesluzby.osoblaha@tiscali.cz
Areál doplňuje kemp, kde je možné ubytování jak v chatkách, tak ve stanech. Lůžka jsou i v budově.
Odkazy: www.osoblaha.cz/…www.dokempu.cz/…www.levneubytovani.net/…
GPS: S 50°16′15.95, V 17°42′59.93
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Kostel sv.Ondřeje ve Slezských Pavlovicích -Jednolodní zděná pseudogotická stavba založena roku 1853. Vystavěna dle G.Meretty. Vroku 1957 se nevyhnul ani tento kostel chátrání, kdy spadla věž. Byla zhotovená v menším provedení. Další rekonstrukce byla zahájena roku 1988 a probíhala do roku 1992. V témže roce byl kostel sv.Ondřeje znovu vysvěcen.
Jak ho najít: přijedete do S.Pavlovic a na křižovatce uvidíte zelený ukazatel (foto), vlevo ukazuje směr kostel, vpravo zámeček. Odbočíte vlevo a nedaleko na konci silnice ho najdete (naproti je obecní úřad).
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°18´38.00, V 17°41´49.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Zámek v Slezských Pavlovicích – Renesanční zámek vystavěli na místě středověké tvrze Supové z Fulštejna. Po roce 1776 baron Jan Mattencloid nechal provést barokní úpravy zámku a jeho rodina za zámkem zřídíla zámecký park.
Zbytek anglického parku z 19.století je možno shlédnout i dnes. Během války patřil zámek Wittenburgům, kteří mají sídlo v nedalekém Slokowie v prudnickém regionu (Polsku). Zámek využíval jako kanceláře Státní Statek do 90.let a dnes je uzavřen, chátrá.
Jak ho najít: přijedete do S.Pavlovic a na křižovatce uvidíte zelený ukazatel (foto), vlevo ukazuje směr kostel, vpravo zámeček. Odbočíte vpravo, pak vede cesta hned vlevo a za prvním domem (v žalostném stavu) najdete zámeček (také špatný stav)
Odkazy: www.hrady.cz/…www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°18´39.00, V 17°42´7.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Velký Pavlovický rybník v Slezských Pavlovicích – Je zastávkou tažných ptáků a hnízdiště vodních ptáků, žijí zde vzácné druhy živočichů. Lokalita má rovněž významný botanický a krajinářský význam. V letech 1987-1995 zde bylo zjištěno 153 druhů ptáků, z toho 98 hnízdí přímo v lokalitě, 33 hnízdících je zařazeno mezi druhy zvláště chráněné. je také útočištěm vodních a mokřadních živočichů
Jak ho najít: cca 1,2 km jižně před Slezskými Pavlovicemi
Odbočte před S.Pavlovicemi podle rozcestníku se zelenými tabulkami směr Vysoká. Kousek od cesta pak uvidíte rybník.
Odkazy: www.rymarovsko.cz/…www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°18´3.00, V 17°41´50.00
Odkaz na mapě - google.commapy.cz (také fotomapa)

Zámek v Jindřichově – Čtyřkřídlý ranně barokní zámek s areálem byl vystavěn Hodickými z Hodic v druhé polovině 17.století. Po požáru roku 1844, za Josefa z Bartensteinu byla provedena celková klasicisní přestavba. Při níž dvě křídla byla opatřena nádvorní dvoupatrovou pilířovou arkádou. Před průčelím stojí dva lvi z 18.století a dvě plastiky mužů z 19.století. V nádvoří je osm empírových váz z počátku 19.století. V létech 1870 – 1897 za Alberta Kleina byl zámek ohrazen zdí s branou se dvěma erby a bohatou řadou plastik a drobných staveb: romantický altánek a plastiky od H.Schillera – sv.Hubert, sv.Kryštof, pastýř, rodina se lvicí aj. U zámku se nachází dendrologicky cenný park.
Jak ho najít: Najdete ho na okraji obce.
Dnes v zámku sídlí Ústav sociální péče pro mládež a je veřejnosti nepřístupný
Odkazy: www.obecjindrichov.cz/pamatkywww.hrady.cz/…
GPS: S 50°15´6.00, V 17°32´11.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Muzeum v Janově – Muzeum se nachází v budově bývalé školy. Dozvíte se zde jak ve 14. a 15. století vznikala města na Osoblažsku, jaký byl vývoj hornictví a sklářství. Také něco málo o čarodějnických procesech a další vývoj až do 19. a 20. století. Expozice zaměřená na toto období dokumentuje řemeslnou výrobu předválečných obyvatel Janova, např.ukázky nástrojů a výrobků kovářů, truhlářů, tesařů, rukavičkářství apod. Najdete zde velké množství obrazového materiálu, listin, dobových dokumentů a také věcných exponátů. Mezi tyto exponáty patří také sbírka materiálů a zapůjčených map, které dokumentují stopy po činnosti ledovce, jenž v dobách ledových pokrýval Osoblažsko a svým čelem zasahoval až na Jindřichovsko.
Otevírací doba: 14.00 – 16:00 hod.
Vstupné: individuální návštěvy:
děti do 10 let, vojáci – zdarma, děti od 10 let do 18 let – 5 Kč, dospělí – 15 Kč
hromadné zájezdy: (tel. 554 620 050)
do 10 osob – 100 Kč, nad 10 osob – 150 Kč, školní zájezd paušál – 100 Kč
GPS: neznámé
Odkaz na mapě…

Eldorádo Hynčice Eldorádo v Hynčicích (Hejnov) – Uvidíte zde unikátní ukázku lidového umění a tvořivosti. Vrátíte se zde do doby pravěké mezi různé druhy dinosaurů, brontosaurů a dalších ještěrů žijících v době dávno minulé. A vězte, že jejich obří rozměry Vás očarují. Mimo těchto obyvatel Eldoráda tu najdete pohádkové postavičky (Sněhurka, červená Karkulka ..), současná zvířata, pravěká jeskyně,….
Jak ho najít: Najdete jej, když pojedete po silnici 453 (cyklotrasa č.55) z Města Albrechtic na Heřmanovice. Je na konci obce Hynčice (na začátku Hejnova) po pravé straně. Nachází se u něj parkoviště s občerstvením. Tel.: 554 652 186
Otevírací doba: Každý den 8:00 – 18:00 hodin

Odkazy: www.ksts.info/…Fotogalerie 1 , Fotogalerie 2
GPS: S 50°10´27.25, V 17°30´47.05
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Ranč Solný potok v Hynčicích – Farma nabízí jezdecké vyjížďky s průvodcem a to i formou vícedenního putování na koních. Pracovníci farmy pro Vás připraví i pobytové výlety s ukázkou prací u zvířátek, vyprávěním, ale i možností vyzkoušet si některé činnosti. Ranč je přístupný veřejnosti denně od 10:00 – 18:00.
Jak ho najít: směr M.Albrechtice, na konci obce Hynčice
Odkazy: www.hyncice.czwww.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°10’38.4, V 17°30’47.38
Odkaz na mapu google.commapy.cz (také fotomapa)

Pramen minerální vody v Holčovicích – V místní části Komora vyvěrá z vrtu hlubokého 1200 m pramen minerální vody, která slabě páchne po sirovodíku.
Jak ho najít: pokud pojedete od Krnova tak v Holčovicích po levé straně budete mít restauraci „Lesní Zátiší“, na pravé straně je odbočka, po níž se vydáte. Asi po 4kmi na pramen narazíte pravé straně.

Dančí farma v obci Holčovice (část Spálené-Ptáčník) – udělá radost zejména nejmenším návštěvníkům. Obora s daňky, nabízí nezapomenutelný zážitek. Vedle farmy se nachází i malý rybník s možnosti rybaření a zapůjčení rybářského náčiní
Kde ji najít: asi 400 m. od cyklotrasy č.55 (odbočíte vlevo ve směru Heřmanovice, do mírného stoupání)

Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s hřbitovem v Holčovicích – je pozdně barokní stavba s ohradní zdí z let 1770 – 1772, který je zajímavý především svým interiérem. V hlavní lodi jsou fresky znázorňující biblické výjevy. Součástí areálu je ohradní zeď z poloviny 19.století s kovanou bránou a kamenným schodištěm. Kostel bohužel není volně přístupný
Odkazy: www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°9´23.00, V 17°29´5.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Farní kostel sv.Ondřeje v Heřmanovicích – Jednolodní architektura vystavěna v roce 1588 vratislavským biskupem Ondřejem Jerinem (zůstala z něj věž) a podle jeho jména zasvěcen svatému Ondřeji. Zajímavým pozůstatkem z této doby je spodní část věže s pamětní mramorovou deskou. V 18. století byl kostel přestavěn (vznikly nástěnné malby v zrcadlech lodi) a znovu vysvěcen. Uvidíte zde např. obraz smrti sv.Ondřeje, monumentální figury sv. Filipa, sv. Petra, sv. Pavla a sv. Jakuba, sousoší sv.Trojice, oltáře s obrazy sv. Barbory, a sv. Anny, figurální epitaf neznámého umělce, pozdně renesanční kamenná křtitelnice a jiné zajímavosti.

Kostel je přístupný v neděli při bohoslužbách, jinak po tel. domluvě se správcem pí. Zapletalová (tel. 554 612 554)

Jak ho najít: při cestě od Krnova najdete kostel v obci po pravé straně silnice, před odbočkou cyklotrasy č.6072 na Zlaté Hory.
Odkazy: www.hermanovice.cz/…www.osoblazsko.cz/…
GPS: S 50°11´37.00, V 17°24´7.00
Odkaz na mapu - google.commapy.cz (také fotomapa)

Vesnická architektura v Heřmanovicích – Obec Heřmanovice byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací pro jedinečně dochovaný soubor lidové architektury. Najdete zde dochovaný soubor lidové architektury, který pojímá 14 roubených objektů.
V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty: čp. 95, 106, 181, 185, 189, 203, 256, 290, 295, 302, 309, 320, 350 a 370.
Odkazy: www.hermanovice.cz/…
Odkaz na mapu - google.commapy.cz

MAPA OBLASTI:
(možnost posuvu mapy, přiblížení,…)


Zobrazit místo Tipy na výlet Krnovsko – Osoblažsko na větší mapě