Archiv článků z dubna, 2013

PostHeaderIcon VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY KRNOV – KRÁSNÉ LOUČKY – LINHARTOVY

Na počátku května bude zahájena výstavba cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy.
Zrealizuje ji krnovská společnost Silnice Morava, která zvítězila ve výběrovém řízení
v konkurenci osmnácti firem. Cyklostezku včetně doplňujících staveb postaví do konce
června za tři miliony korun.
„Stavbu zahájíme zemními pracemi v Chomýži a pokračovat budeme směrem na Linhartovy.
Následovat bude kladení konstrukčních vrstev komunikace, štěrkodrtí a živičné drtě.
V průběhu těchto prací bude současně probíhat výstavba odpočívky a nové lávky přes Kobylí
potok v Krásných Loučkách poblíž fotbalového hřiště. Na závěr bude komunikace uzavřena
živičným povrchem,“ popsal harmonogram prací Viktor Škurek ze společnosti Silnice
Morava.
Cyklostezka je navržená zčásti v trase stávající vyježděné polní cesty, kudy i v dnešní
době cyklisté projíždějí, a zčásti po stávajících asfaltových komunikacích. „Stavba vede
většinou po parcelách zemědělského půdního fondu, z nichž část pozemků je v majetku města
Krnova. Velký díl je ale v soukromém vlastnictví a jen souhlas majitele pozemků umožnil
zahájit projektovou činnost, následné provedení a užívání stavby. Po dokončení stavby bude
svislým dopravním značením na tyto soukromé úseky upozorněno,“ uvedl Lubomír Stýskala
z investičního oddělení Městského úřadu v Krnově.
Výstavbu cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy finančně podpořila Evropská unie
prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, její dotace pokryje 70
procent nákladů. Protože do projektu, s nímž město žádalo o dotaci, nemohly být zahrnuty
některé stávající úseky komunikací, které jsou v současnosti ve velmi špatném stavu, provede
město Krnov jejich opravu na vlastní náklady.

Zdroj: Ing. Dita Círová
Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

NAVRCHOLU.cz