VZNIKNE STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL ŘEKY OPAVY?
V návrhu protipovodňových opatření na území města Krnova doplnila celá řada požadavků. V jednom z nich zastupitelé pracovní  skupině uložili, aby se zabývala otázkou zpevněné stezky pro pěší a cyklisty podél řeky, s využitím existujících úseků, od Kostelce až po soutok Opavy a Opavice. VÍCE…

CYKLOSTEZKA SPOJÍ JINDŘICHOV S PRUDNIKEM
Na českém území se bude cyklostezka o šířce 3 m skládat ze dvou částí, které budou vzájemně propojeny po státní silnici přes obec Jindřichov:
1. část: státní hranice s Polskem – jindřichovský zámek o délce trasy 2495 m,
2. část: kostel sv. Mikuláše – lokalita Svinný potok o délce trasy 2400 m s napojením na stávající cyklostezky směřující na Zlaté Hory, Vrbno p. Pradědem a Město Albrechtice. VÍCE…

PŘESHRANIČNÍ CESTA GADZOWICE – RUSÍN
Přeshraniční cesta z Rusína do polských Gadzowic je již komletně vyasfaltovánaTato cesta pomůže turistickému ruchu a spolupráci, ale nabídne také lidem z Krnova o patnáct kilometrů kratší cestu do Bohušova a okolních obcí. VÍCE…

NÁVRHY NOVÝCH CYKLOSTEZEK V KRNOVĚ
Dopravní výzkumy ukázaly, že cyklistická doprava se na celkové dopravní práci podílí vysokou měrou – 36,3 %. Tento fakt podnítil záměr podpořit větší využití kol vybudováním ucelené sítě cyklistických stezek. V současnosti město však odmítlo dát zbývající část peněz na plánovanou stavbu cyklostezek, i když větší část peněz již byla zajištěna z vnějších zdrojů. VÍCE…

MOST SPOJÍ KRNOV S BLISZCZYCEMI
Spojením Krnova a polských Bliszczyc se nabízí trasa z Krnova po polské straně do Opavy po vedlejších silnicích s malým provozem, jako protiváha plánované cyklotrasy Krnov-Opava-V-Hoštice. VÍCE…

VYSAZOVÁNÍ ALEJÍ PODÉL CEST NA OSOBLAŽSKU
Vysazování alejí je jedním z projektů iniciovanou os.Kralovský stolec. Jako první byla vysázena alej mezi obcí Hrozová a rozcestím Rudoltice. Vysazení bude pokračovat – směr Rusínska kaple a nově vybudovaná cesta směr Gadzowice. VÍCE…

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ KRNOV A CYKLOSTEZEK MIMO MĚSTO
ze Strategického plánu města na léta 2008-2022 VÍCE…

ÚPRAVA CYKLOTRASY Č.55 KRNOV-KRÁSNÉ LOUČKY
Od Krnova vede cyklotrasa číslo 55 po silnici I/57. Cyklisté na ni musí vyjet za Chomýží, aby z ní po chvíli sjeli na místní komunikaci a pokračovali dále do Krásných Louček, kde v krátkém úseku trasa opět vede po této frekventované komunikaci. Aby došlo ke zlepšení cyklistické dopravy, bylo zadáno vypracování studie firmě DHV CR. VÍCE…

PROJEKT CYKLISTICKÁ STEZKA Č. 55 „SLEZSKÁ MAGISTRÁLA“  V ÚSEKU KRNOV-OPAVA-V.HOŠTICE
Stavba je nejlépe připravenou investiční akcí v oblasti cyklistické dopravy v rámci Moravskoslezského kraje. Na tomto projektu Opava spolupracuje s městem Krnov a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice již od roku 2002. Třiatřicet kilometrů této nové cyklistické stezky by mělo především zvýšit bezpečnost cyklistů mířících z Krnova směrem přes Opavu do Velkých Hoštic. Stávající cyklotrasa vede v některých úsecích po frekventovaných komunikacích. Dále se zde dozvíte vše o přípravách projektu, mapu trasy,…. VÍCE…

NA WORKSHOPU V ROCE 2006 BYL PŘEDSTAVEN ZÁMĚR STUDIE O CYKLOSTEZKÁCH
Studie cyklostezky č. 55 v úseku Krnov – Město Albrechtice byla hlavním tématem workshopu věnovaného možnostem turistiky v mikroregionu Krnovsko a studii o cyklotrasách, který se uskutečnil v úterý 26.9.06.VÍCE…

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST CYKLISTŮ
Aby byla zajištěna bezpečnost cyklistů , vznikl společný projekt měst a obcí Opavy, Krnova, Úvalna, Brumovic, Holasovic a Velkých Hoštic Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála. VÍCE…

STAV CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KRNOVĚ
Ke zlepšení cyklistické dopravy na Krnovsku, byla zadaná k vypracování studie o místních cyklostezkách firmě DHV CR. Tato studie vyhledá a určí místa, které je třeba opravit nebo vylepšit, upozorní na problematická místa stávajících cyklostezek, stanoví trasy prodloužení už existujících cyklostezek a určí taky budoucí trasy nových cyklostezek. VÍCE…

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY KRNOV
Průzkumy a rozbory, základní parametry cyklistických tras, širší dopravní vyzby řešeného území, návrhy cyklistických tras na území města Krnova,…VÍCE…

INTENZITA AUTOMOBILOVÉ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KRNOVĚ (r.2001)
Z výsledků sčítaní dopravy provedeného v rámci prací na Generelu dopravy Krnova vyplývá, že nejzatíženějším úsekem je ul.Říční okruh s intenzitami cca 12 000 voz/24 hod. zatížení ul.Jesenické dosahuje hodnot cca 5600 – 8000 voz/24 hod. VÍCE…