PostHeaderIcon VZNIKNE V KRNOVĚ CYKLOSTEZKA PODÉL ŘEKY OPAVY ?

26.5.10 – Město Krnov využilo nabídky státního podniku Povodí Odry, aby předložilo své požadavky, které chce zapracovat do dokumentace pro územní řízení „Opatření na horní Opavě“, jenž se zabývá protipovodňovými opatřeními na území Krnova. Seznam požadavků má více než třicet položek a na svém posledním zasedání ho schválili zastupitelé.
Požadavky města vychází  z přesvědčení, že zvýšení protipovodňové ochrany Krnova je bezpodmínečně nutné, ale musí jít ruku v ruce s citlivým přístupem k řece. Protipovodňová opatření by měla být taková, aby se u řeky dalo žít a rekreovat, aby byl v její blízkosti umožněn pohyb lidí, ať už pěšky nebo na kole. „Při definování požadavků jsme měli na paměti jak maximální ochranu města, tak maximální využitelnost území v bezprostřední blízkosti řeky. Dbali jsme především na to, aby byly zakresleny všechny stávající komunikace, stezky, sjezdy a přístupy k pozemkům a bylo zajištěno jejich bezkonfliktní napojení na stávající komunikační systém i po realizaci protipovodňových opatření. Také trváme na tom, aby podél řeky vedly trasy pro pěší a cyklisty a byl umožněn bezproblémový přístup k vodě,“ uvedl zastupitel Jan Stejskal.

24.11.2009
V návrhu protipovodňových opatření na území města Krnova přibyla celá řada požadavků. V jednom z nich zastupitelé pracovní  skupině uložili, aby se zabývala otázkou zpevněné stezky pro pěší a cyklisty podél řeky, s využitím existujících úseků, od Kostelce až po soutok Opavy a Opavice a možnostmi jejího napojení na komunikační systém města, zejména v úseku podél Říčního okruhu. Skupina má dále dohlédnout, aby dokumentace protipovodňových opatření nebyla v rozporu s rozvojovými plány města, mimo jiné s myšlenkou obnovy a vybudování lávek přes řeku Opavu, a aby bylo sledováno začlenění řeky Opavy do urbanistické struktury města, což se týká například vymezení ploch pro zeleň podél řeky, ploch s rekreační funkcí a městského parku jako multifunkčního rekreačního areálu s funkcí protipovodňové ochrany.
Reagovat

Musíte být přihlášen, pokud chcete vložit komentář.

NAVRCHOLU.cz