PostHeaderIcon CO PŘINESE NOVÝ CYKLOBALÍČEK

AKTUÁLNĚ: Novela  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí je také tzv. „cyklobalíček“ vstoupila v platnost 20.2.2016

Více: http://www.cyklistikakrnov.com/Clanky/16/nove-cyklisticke-zakony.html

Snad již v dohledné době Parlament ČR bude projednávat novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí bude také tzv. „cyklobalíček“

Tato novelizace navazuje na změny z poslední větší úpravy cyklolegislativy, která proběhla kolem let 2010/2011, mnohé další potřebné věci ale stále čekají.

Navrhované úpravy umožní především výstavbu lepší cykloinfrastruktury, tak aby se na kole dalo pohybovat bezpečněji a logičtěji, aby jízdě na kole nebyly kladeny naprosto zbytečné legislativní překážky.

Aktuálně připravovanou novelu připomínkovala minulý rok Asociace cykloměst a čtyři neziskové organizace (Auto*Mat, Brno na kole, nadace Partneství a Společnost pro trvale udržitelný život). Nutno podotknout, že obě skupiny žádaly více, něž kolik je nakonec zapracováno. Seznam všech potřebných změn (i těch, které letos ani za rok nebudou) si můžete pročíst na stránkách Asociace cykloměst.

Připravovanou novelu pak lze z procesního hlediska rozdělit na dvě části:

  1. některé změny v oblasti cyklodopravy jsou zakomponovány přímo ve znění schváleném počátkem roku vládou,

  2. některé pak ministerstvo dodatečně přislíbilo navrhnout ve svém pozměňovacím návrhu přímo při budoucím projednávání novely v Poslanecké sněmovně.

1) CO SCHVÁLILA VLÁDA ?

Sdružený přechod a přejezd

Znění novely schválené vládou přináší především možnost vyznačovat sdružený přechod/přejezd pro chodce a cyklisty. Přednost na takovémto křížení by pak byla zachována obdobně jako u přechodu a přejezdu, podle toho, zda byste přijeli na kole či přišli pěšky.

Znění novely schválené vládou pak již mnoho dalších změn neobsahuje, ještě několik drobných úprav z nichž asi nejzajímavější je nahrazení formulace týkající se přednosti na cyklopřejezdu:

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče (ke změně) k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo

Navržená úprava je významná v tom, že ruší současný nesmyslný stav, kdy by řidič na cyklistu na přejezdu měl brát ještě menší ohled než když přejezd není zřízen

2) CO JEŠTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY PATRNĚ NAVRHNE ?

Jedná se v podstatě o tři novinky: jízdní pruh pro cyklisty (neplést s vyhrazeným jízdním pruhem), cyklistickou zónu a možnost povolit vjezd cyklistů na chodník.

1) Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty by se měl řídit podobnými pravidly jako vyhrazený jízdní pruh s jedním podstatným rozdílem:

Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidiči ostatních vozidel vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro tato vozidla dostatečně široký; nesmí přitom ohrozit ani omezit cyklisty.

Jedná se tak o námi čas od času zmiňovaný “víceúčelový cyklopruh”, který by mohl být používán i v místech, kam se v současnosti běžný vyhrazený cyklopruh nevejde. Oproti piktokoridorům by pak poskytoval o něco větší ochranu, jak psychologickou, tak i ze zákona: byl by primárně určen pro cyklisty a pojížděn by mohl být jen v případě nedostatku místa (například v případě průjezdu autobusů nebo náklaďáků).

2) Cyklistická zóna

Hojně diskutovaná cyklistická zóna, neboli cyklistická ulice, by se dala připodobnit k pěší zóně.

Maximální rychlost by měla být omezena na 20 km/h, cyklisté by se směli pohybovat v celé šíři ulice, řidiči by měli vůči cyklistům dbát zvýšené ohleduplnosti.

3) Povolený vjezd cyklistů na chodník

Povolený vjezd cyklistů na chodník již je u  nás na několika místech realizovaný (dodatková tabulka pod značkou “stezka pro chodce”), nyní by tak byl tento režim akorát přesně zakotven i v zákoně. Pro pohyb cyklistů by platila obdobná pravidla jako pro jízdu v pěší a obytné zóně.

NA ČEM NEPANUJE SHODA ?

Asociace cykloměst navrhovala i některé další úpravy, ty se ale během diskuzí na ministerstvu prosadit nepodařilo.

  • Mezi tyto patří například zrušení povinnosti použít cyklistickou infrastrukturu (ta může vést trochu jiným směrem nebo nemusí vyhovovat všem skupinám cyklistů)

  • Dalším podobným případem je i možné sjednocení přednosti pro chodce a cyklisty na přechodech (respektive přejezdech)

zatím tak s velkou pravděpodobností zůstane současný stav, kdy chodci přednost mají, zatímco cyklisté nikoliv.

 

Novela zákona také znamená nový návrh vyhlášky, která zpřesňuje a doplňuje daný zákon – v podstatě řeší podobu dopravního značení. V tomto případě se jedná o náhradu vyhlášky MD ČR č. 30/2001. I zde Svaz měst a obcí a Asociace cykloměst navrhují podstatná zlepšení pro českou cykloinfrastrukturu, viz kompletní seznam navrhovaných změn

 Zdroje:
Reagovat

Musíte být přihlášen, pokud chcete vložit komentář.

NAVRCHOLU.cz