Archiv článků z srpna, 2015

PostHeaderIcon DO OPAVY NA FIDORKU, DO KRNOVA NA KOFOLU

Slezská magistrála mezi Krnovem a Opavou byla v sobotu 29. srpna plná cyklistů, kteří se zúčastnili cyklojízdy „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“, pořádané městy Krnovem a Opavou. Celkem pořadatelé jich napočítali  350 účastníků. Na trase plnili úkoly na šesti stanovištích, o které se postarali strážníci Městské policie Krnov, pracovníci TIC Krnov, SVČ Méďa Krnov, opavského střediska volného času, členové Cyklistiky pro všechny Krnov a zdravotníci z Českého červeného kříže Opava. V cíli pak cyklisty čekala odměna v podobě Fidorky či nápoje od firmy Kofola.

Fotogalerie:
- Facebook města Krnova
- Facebook města Opavy
- Fotogalerie CPV Krnov

Video:
- od stánku CPV Krnov

PostHeaderIcon ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA V KRNOVĚ ZAČÍNÁ

Občané Krnova si od poloviny srpna mohou nechat zdarma označit svá jízdní kola syntetickou DNA – speciálním roztokem s mikrotečkami, které mají specifický kód. Součástí značení je registrace do celorepublikové databáze a opatření kola nálepkou „Městská policie Krnov – chráněno DNA“. Takto označená jízdní kola odrazují pachatele krádeží. Pokud i přesto k odcizení dojde, identifikace kradeného kola je snadnější, stejně tak jako pátrání po něm.
Značení provádí Městská policie Krnov v budově své služebny v Žižkově ulici č. 20. „V měsíci srpnu máme pro značení vyčleněno celkem devět dnů. První dva jsou už tento týden, a to v sobotu 15. a v neděli 16. srpna, další pak 17., 18., 23., 24., 25., 26. a 31. srpna,“ uvádí zástupce veliteleMěstské policie Krnov Jaroslav Hlaváček.
Zájemci si musejí předem rezervovat termín na dispečinku Městské policie Krnov, Žižkova 20, tel. 554 617 777. Ve stanoveném termínu se pak dostaví na služebnu s čistým a suchým kolem,
občanským průkazem a dokladem o nabytí kola, který může nahradit čestné prohlášení, vystavené na místě. Vlastní označení a registrace jednoho kola trvá přibližně 30 minut. „Vzhledem k počtu strážníků ve službě musím upozornit zájemce o značení, že změna času je vyhrazena a v případě mimořádné události nemusí ke značení dojít. Protože ale v přihlašovacím formuláři občané vyplňují telefonní číslo, o jakékoliv změně se je budeme snažit včas informovat,“ dodává Jaroslav Hlaváček.
Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Krnova. „Jelikož toto preventivní opatření hradí z devadesáti procent Ministerstvo vnitra ČR ze státního
rozpočtu a zbývajících deset procent město Krnov, je pro občany Krnova tato služba zdarma,“ říká Irena Šindlerová z odboru školství, kultury a sportu, která je manažerkou projektu „Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA“, jejž finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.
V případě, že by jízdní kolo označené syntetickou DNA bylo odcizeno, je třeba krádež nahlásit Policii ČR v Krnově a Městské policii v Krnově. Více informací o forenzním značení jízdních kol
najdete na stránkách Městské policie Krnov www.mpkrnov.cz a na stránkách www.forenzniznaceni.czPLAKÁT
NAVRCHOLU.cz