Archiv článků z května, 2015

PostHeaderIcon KRNOV SE STANE ČLENEM ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

Město Krnov dlouhodobě podporuje rozvoj cyklodopravy na svém území. Buduje cyklostezky ve městě i v bezprostředním okolí, vydává cyklomapy a podmínky cyklistům chce zlepšovat i nadále.
Přispět by k tomu mělo jeho členství v Asociaci měst pro cyklisty.
O připojení Krnova k asociaci, která v současné době sdružuje více než padesát měst z celé republiky, rozhodovali zastupitelé na svém posledním zasedání. „V rámci asociace jsou řešeny některé konkrétní úkoly, které nejen samosprávám, ale i úředníkům pomáhají posunovat se v oblasti cyklodopravy dále. Je to například lepší pozice členských měst při prosazování společných zájmů, zjištění potřeb dalšího rozvoje cyklistické dopravy ve městě, velmi cenná je výměna zkušeností. Pro nás je také zajímavé, že v rámci asociace je velmi dobrá komunikace s odborníky na cyklodopravu, kteří zástupcům samospráv radí, jak úroveň dopravy ve městech vylepšovat a doplňovat. To nám určitě pomůže, protože víme, že v oblasti cyklostezek ve městě ještě máme spoustu dluhů a míst, která nejsou dořešená. Navíc nám členství v asociaci koresponduje s aktivitami projektu Zdravé město,“ vysvětlil místostarosta Michal Brunclík zastupitelům důvody, pro které by se Krnov měl členem asociace stát.

Jeho argumenty zastupitelstvo přijalo a po projednání členství Krnova v Asociaci měst pro cyklisty schválilo. Zároveň delegovalo místostarostu Michala Brunclíka, a jako jeho náhradníka místostarostu Jana Krkošku, k zastupování města Krnova na všech valných shromážděních a jednáních asociace.

Vedle přínosů v podobě společného postupu při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání cyklistické dopravy, pomoci s marketingem a propagací cyklodopravy, výměny zkušeností a know­how mezi městy, snadnějšího získávání aktuálních informací v rámci Asociace měst pro cyklisty i na evropské úrovni, lehčího přístupu k informacím o vhodnosti použití konkrétního opatření, koordinovaného postupu při budování nových stezek či práva užívat označení „město přátelské k cyklistům“, přináší členství v asociaci Krnovu také povinnosti. K těm kromě jmenování zástupce, který bude jednat za město při zasedání asociace a valných hromadách, patří jmenování cyklokoordinátora, placení ročního členského příspěvku, který v současnosti činí 10 tisíc korun, a vypracování akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy. Podrobné informace o Asociaci měst pro
cyklisty naleznete na www.cyklomesta.cz.
Zdroj: Ing. Dita Círová
Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov
NAVRCHOLU.cz