Archiv článků z srpna, 2014

PostHeaderIcon CESTA Z JINDŘICHOVA DO POKRZYWNA

Po bývalých polních cestách vede z konce Jindřichova (kousek před Janovem) nová cesta, která vznikla díky projektu  “Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny jako součást Evropské stezky Via Montagna“

Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny jako součást evropské stezky Via Montagna je financována z velké části z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Celá akce je prováděna ve spolupráci s Powiatem Prudnickim (okresem Prudnik), který je také vedoucím partnerem celého projektu.
Předpokládané náklady na výstavbu cyklotrasy na české straně jsou ve výši 6 100 000,- Kč včetně DPH. Tyto náklady budou kryty z 85 % z prostředků Evropské unie, z 5 % ze státní účasti a z 10 % z vlastních zdrojů obce.

Read the rest of this entry »

NAVRCHOLU.cz